ÚVOD

Oľšavce ležia v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd v doline Čermošiny. Nadmorská výška v strede obce je 240 m n. m. a v chotári 210 – 549 m n. m. Mierne zvlnený, v západnej časti mierne členitý povrch chotára tvoria flyšové vrstvy a svahové hliny. Súvis­lý les s porastom buka a borovice je v západnej časti.

Reklamy

Blogujte na WordPress.com.